knut.sparhell.no
Advokat Klomsæt
Advokat Klomsæt har begått et eklatant brudd på Jantelovens paragraf 4, som lyder: «Du skal ikke innbille deg at du er bedre enn oss». Så ble han da også ettertrykkelig dømt for «…