knut.sparhell.no
Om å få fart på motorveibyggingen
En politisk strategi som jeg tror har mest for seg:Arbeide for at en større del av statens inntekter fra biltrafikken skal tilbake til vei- og trasportsektoren, primært til gode veiprosjekter uteno…