knut.sparhell.no
Fra eldorado til giftpøl
Vansjø i Østfold: er et 32 km² stort båt- og spesielt kanoeldorado er vernet friluftsområde sentralt på Østlandet er ansett for å være et rekreasjonsområde av nasjonal betydning, og som på en time…