knowledge-base.havit.cz
Azure Relay – WCF Relay [Robert Haken, HAVIT Vzdělávací okénko, 2.8.2018]
Záznam ze Vzdělávacího okénka HAVIT z 2. srpna 2018, kde jsem ukazoval, jak lze Azure Relay využít pro komunikaci s WCF službou umístěnou uvnitř zabezpečené sítě, která nedovoluje inbound komunikac…