knowledge-base.havit.cz
Programátorská hádanka: out v C#
Tato metoda obvykle vrací false. Napadne vás uspoĊ™ádání, kdy vrátí true? Výsledek najdete v .NET Fiddle.