knowledge-base.havit.cz
ASP.NET Core Security – CookieAuthentication vs. status code 401
Při použití cookie authentizace z nuget balíčku Microsoft.AspNetCore.Authentication.Cookies 2.0.0 odpovídá server na požadavky nepřihlášených uživatelů se status code 302 (redirect na přihlášení). …