knowledge-base.havit.cz
Napojení Swashbuckle/Swagger v ASP.NET Core aplikaci na Google OpenID Connect
Pokud máme API, které je s authentizací pomocí JWT (JwtBearer) a chceme pomocí Swashbuckle/Swaggeru naše API testovat, je možné se pomocí Swashbuckle/Swaggeru přihlásit a získaný token (id_token/JW…