knowledge-base.havit.cz
C# 7.0 – Rychlý přehled novinek
Out variables Možnost deklarovat out-proměnné inline při volání metod: …rozhodně přehlednější zápis. Tuples Možnost vytvářet lehké datové struktury s několika fieldy a používat je i jako návr…