knowledge-base.havit.cz
WebForms: Když nefunguje asynchronní AutoPostBack na RadioButtonech
Pokud bojujete s nefunkčním AutoPostBack na asp:RadioButton v ASP.NET WebForms při asynchronním postbacku, pak je to způsobeno tím, že ASP.NET nerenderuje k RadioButtonu označenému jako Checked kli…