knowledge-base.havit.cz
Open Live Writer – encoding českých znaků titulku na HTML entity
Jedním z nastavení Open Live Writeru (open-sourced nástupce známého Microsoft Windows Live Writer) při publikování na blog je, zdali se má titulek postu encodovat do HTML. Tato volba je obvykle pře…