knowledge-base.havit.cz
Microsoft SQL Server – kill locku na databázi
Pokud chceme odblokovat lock-nutou databázi na Microsoft SQL Serveru (například pokud chceme přejmenovat databázi, provést obnovu databáze, výmaz databáze…), lze to udělat následujícími způso…