knowledge-base.havit.cz
Ochutnávka TFS z praxe – Microsoft ALM Camp – slides z přednášky [28.1.2015]
Slides z naší (Robert Haken & Jiří Kanda) včerejší přednášky pro Microsoft ALM Camp: 2015-05 – ALM Camp MSFT.pdf Záznam jsme tentokrát nepořizovali. Jednalo se však o okleštěnou verzi vel…