knowledge-base.havit.cz
CLR Profiler, WinDbg a SOS při diagnostice memory-leaků
Problémem rychlého prozkoumávání velkých memory-dumpů v WinDbg/SOS je, že většinu zkoumání provádíme nad jednotlivými instancemi objektů. Vytipujeme si závadný typ (!dumpheap -stat) a pro pár insta…