knowledge-base.havit.cz
Konverze časové zóny ve webové službě
Datový typ DateTime má v sobě položku DateTimeKind, která může nabývat hodnot Local, Utc, Unspecified. Podle nastavení této hodnoty je po-té provedena konverze časové zóny při volání webové služby.…