knowledge-base.havit.cz
C# 6.0: nameof() expressions [6/10]
Přestože se nová FluentAPI snaží vyhnout textovým řetězcům ve prospěch „strong-type“ zápisů, stále se na mnoha a mnoha místech setkáváme s potřebou zapsat do kódu textový řetězec, který…