knowledge-base.havit.cz
sp_MSForeachDB – Vykonání SQL příkazů pro každou DB
Microsoft SQL Server má nedokumentovanou uloženou proceduru, která usnadní vykonání stejného SQL příkazu pro více DB. Např. nalezení CLR assemblies přes všechny DB: Pokud chceme příkaz vykonat s vý…