knowledge-base.havit.cz
No Entity Framework provider found for the ADO.NET provider with invariant name ‚System.Data.SqlClient‘.
Pokud ve Vaší aplikaci používáte Entity Framework, který však nemáte “nainstalován” (NuGet package) v prezentační/komunikační vrstvě, ale jste od něj odstíněni prostřednictvím nějakého jiného proje…