knowledge-base.havit.cz
Řízení SW projektů a vztahů se zákazníky – slides [MS Fest Praha 2013]
Slides z mé nedělní přednášky pro MS Fest Praha 2013 (jiná podoba než MS Fest Brno 2013 před měsícem): MSFest Praha 2013 – Rizeni SW projektu a vztahu se zakazniky.pdf Z přednášky byl pořizov…