knowledge-base.havit.cz
SmtpTraceListener – mailování výstupů trace
V návaznosti na používání ExceptionTraceru, který pomocí standardní .NET mechanizmů Trace/TraceSource loguje neobsloužené výjimky, jsem dopsal jednoduchý TraceListener, který lze používání pro mail…