knowledge-base.havit.cz
Exchange 2010: Přístup Domain Admins na ActiveSync (Error 0x85010004, InvalidPolicyKey)
Pokud Vám ActiveSync hlásí chybu 0x85010004 a jste Domain Admins, pak vězte, že jedna z tajnůstek Exchange 2010 říká, že Domain Admins účty mají tento přístup zakázaný. Obejít se to dá takto: Vezmě…