knowledge-base.havit.cz
Web Deployment Dev10 (VS2010, NET4) – Slides a dema [TechEd Praha 2009]
Slides a dema z přednášky na konferenci TechEd Praha 2009: TechEdCz2009 – Haken – Web Deployment – Slides (PDF) TechEdCz2009-WebDeploymentDev10 – Dema (ZIP) Z přednášky neby…