knowledge-base.havit.cz
Exchange 2007 Setup: Topology discovery failed, error 0x80040a02 (DSC_E_NO_SUITABLE_CDC).
Pokud budete během instalace Exchange 2007 obdařeni touto príma chybou, vězte, že je potřeba zapnout IPv6 a nastavit serveru IPv6 adresu. Podrobnosti zde.