knowledge-base.havit.cz
Vytvoření loginu pro doménovou skupinu
V management nástrojích pro SQL Server 2005 nelze založit login pro doménovou skupinu. Login se mi podařilo založit pomocí příkazu kde v našem případě je Development doménovou skupinou. Další pozor…