knowledge-base.havit.cz
Detekce ztráty ViewState při použití SessionPageStatePersisteru
Pokud směřujete ViewState do Session pomocí SessionPageStatePersisteru, pak se dříve nebo později setkáte s problémem ztrát ViewState a s potřebou detekovat a řešit tuto situaci. Ke ztrátě ViewStat…