knowledge-base.havit.cz
Pozor na Response.Redirect(), Response.End() a obsluhu výjimek
Jak myslíte, že dopadne následující příklad po kliknutí na tlačítko? (Stránka obsahuje jen label MyLabel a button MyButton) Mnohé z Vás asi překvapím, když řeknu, že do Session[„OK“] se…