knowledge-base.havit.cz
JavaScript: Metoda parseInt vrací nečekané výsledky
Metoda parseInt vrací celočíselnou hodnotu získanou z řetězce. Metoda toho umí ve skutečnosti více, než je od ní očekáváno – pokud řetězec začíná „0x“, považuje se řetězec za zápi…