knowledge-base.havit.cz
Programátorská hádanka – Výjimka ve výjimkách
Jaký je rozdíl v zachytávání výjimek při použití typu výjimky Exception a bez použití tohoto typu, tedy Zdůrazňuji, že tento rozdíl existuje jen v .NET Frameworku 1.x, ve verzi 2.0 jsou způsoby fun…