knowledge-base.havit.cz
Rozdíl mezi COALESCE() a ISNULL()
1. COALESCE() je z ANSI/ISO standardu SQL32, kdežto ISNULL() je jen T-SQL rozšíření (Microsoft SQL Serveru). 2. ISNULL() má vlastní interpretaci, kdežto COALESCE() je pouze zkrácený zápis pro CASE …