knowledge-base.havit.cz
dcgpofix – Rebuild Default domain policy a Default domain controllers policy
dcgpofix je „Default Group Policy Restore Utility“, utilita Windows Serveru 2003, která umožňuje obnovit Default Domain Security Policy (Zásady zabezpečení domény) a Default Domain Cont…