knowledge-base.havit.cz
IDisposable – ResourceWrapper design pattern
IDisposable je interface, který předepisuje implementovat jednu jedinou metodu: Metoda Dispose() slouží k uvolnění unmanaged resources (file handles, window handles, database connections, atp.) a c…