knowledge-base.havit.cz
Scheduled task lze spustit pouze ručně, status „Could not start“, 0x80070569: Logon failure
Naplánovaná úloha (Scheduled taks, např. zálohování) lze spustit pouze ručně (pravým tlačítkem Run), ale namísto naplánovaného spuštění je při detailním zobrazení označena stavem „Could not s…