knowledge-base.havit.cz
form defaultfocus=“..“ defaultbutton=“…“ runat=“server“ při použití MasterPage
Občas jsme donuceni umístit control už do MasterPage, například proto, že máme v MasterPage navigační TreeView či jiný control vyžadující . Pak n…