knowledge-base.havit.cz
Podivné chování session, přegenerovávání SessionID
V aplikaci je přihlašovací dialog. Zde by měla aplikace vytvořit session a poslat její identifikátor klientovi, což se stane. Po přihlášení se zobrazí stránka obsahující frames, každý frame (a ifra…