knowledge-base.havit.cz
Propojení databázového uživatele na login (sp_change_users_login)
Při přesunech databází mezi servery, obnovování ze záloh a podobných úkonech se nám může stát, že se ztratí propojení mezi databázovým uživatelem (User) a jeho loginem (SQL Server login). Pomocí bě…