knowledge-base.havit.cz
SqlTransaction jednoduše s využitím anonymních metod
Základní .NET pattern pro volání transakcí je poměrně jednoduchý a známý, ostatně je uveden i jako example v MSDN/SDK dokumentaci: Po chvilce práce s transakcemi nás však začne trápit, že se poměrn…