knowledge-base.havit.cz
BUG: MasterPage zobrazuje default hodnotu ContentPlaceHolderu a ignoruje Content
Narazil jsem na zajímavý bug v ASP.NET 2.0 (2.0.50727)… Pokud v ContentPlaceHolderu definujeme default obsah a použijeme v něm ebedded code block (starý vnořený ASP-style blok kódu