knowledge-base.havit.cz
Jak přistupovat na HttpContext.Current v novém threadu
Když si v ASP.NET spustíme nový thread (vlákno), tak tento sice získá některé vlastnosti z původního threadu (např. culture), ale nemá přístup k HttpContext.Current, resp. je v něm null. V každém p…