knowledge-base.havit.cz
Equals, operátory == a !=
Metoda Equals() slouží v .NET Frameworku k ověření rovnosti. Její výchozí implementace Object.Equals() ověřuje referenční rovnost, tedy zda obě reference odkazují na stejnou instanci. U typů…