knowledge-base.havit.cz
IComparable
Rozhraní IComparable, popř. strong-typed IComparable slouží jako podpora pro porovnávání prvků, zejména pro jejich řazení (metody Sort). K implementaci je jediná instanční metoda CompareTo…