knowhow.company
Тихите СМС-и – тайното следене на мобилни телефони
Тихите СМС-и (Silent SMS, Stealth Ping) – са метод за тайното следене на мобилни телефони на заподозрени лица от полицията след прокурорска/съдебна заповед.