knowhow.company
За пълните чаши и телевизията
"Пълните чаши" са част от всяко общество, а телевизията е най-добрият начин да изключиш мозъка си. За повече и по-интересна дисекция на обществото...