knowhow.company
19 индустрии, които технологията блокчейн ще промени - The KnowHow Company
Блокчейн е технология за децентрализирано съхранение на данни в общодостъпен регистър по прозрачен, безопасен и устойчив на смущения начин.