knjigoljupci.com
Годишњи планови рада за средње стручне школе
Примери годишњег плана рада за предмет Српски језик и књижевност у средњим стручним школама, са прописаним циљевима, исходима и стандардима. Планови су израђени према програму објављеном у Просветн…