knjigoljupci.com
Стандарди постигнућа за предмет Српски језик и књижевност
Из приручника „Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег и средњег тручног образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета“, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања (201…