knjigoljupci.com
„Разговор с Гојом“, Ива Андрића (анализа одломка)
Пре него што прочиташ Андрићев текст потребно је да се упознаш са одликама есеја као књижевнонаучне врсте. У уџбенику за четврти разред, у Читанци, али и на интернету, можеш пронаћи илустративне пр…