kniesoor.wordpress.com
Je vindt het bij Tjan (november 2009)
Wat de toekomst van deze rubriek is, is nog onduidelijk. Met de Europese aanscherping van de privacy regels, onder andere met het oog op het plaatsen van cookies, zou ook het gebruik van Google Ana…