knapzakroutes.nl
Werkzaamheden Bargerveen hebben ook gevolgen voor Knapzakroutes - Knapzakroutes
Overal in en rond het Bargerveen worden op dit moment omvangrijke werkzaamheden uitgevoerd, onder andere de aanleg van twee grote bufferzones en allerlei andere maatregelen op het gebied van de waterhuishouding. Staatsbosbeheer gaat ervan uit dat tot halverwege 2018 de … Lees verder