kmdm.pl
Lifestylowa FRONDA od Grzegorza Górnego i Fratrii.
Z początkiem lutego ukaże się nowy miesięcznik "Fronda" wydawany przez Fratrię (m.in. tygodnik W Sieci). Naczelnym został Grzegorz Górny. W przeciwieństwie od kwartalnika i portalu o tym samym tytule, będzie to pismo lifestylowe, skupione na znanych postaciach, wydarzeniach oraz zjawiskach cywilizacyjnych, kulturowych, obyczajowych i naukowych.