kmdm.pl
Ruszyła kampania społeczna: Strategia Odbudowy Rodziny (youtube)
https://www.youtube.com/watch?v=EV8uYgJVq74 Kondycja polskich rodzin jest zła. Czas podjąć wspólne działania na rzecz rodziny! Kampania na rzecz polskich rodzin. Podpiszcie petycje