klubtarota.wordpress.com
Haindl Tarot, część II (karty dworskie) – Recenzja Katarzyny Salem Barrak
Tam, gdzie spotykają się cztery strony świata; tam, gdzie łącza się cztery różne kultury… – tak można by określić krótko Tarot Haindla: historia czterech różnych kultur, opowiedziana za pomoc…